You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Copyright

Naším cílem (a pevně věříme, že i cílem všech výtvarníků) je přinést originalitu a nový přístup v tvorbě a práci jako takové. Naše výroba šperků i práce s textilem je originální po všech stránkách.
Jakákoliv podobnost s jinými tvůrci je čistě náhodná.

Respektujete prosím autorská práva !!!

Autorském právo je možno si v plném znění přečíst ZDE.
Advertising is regarded under the Copyright Act as a work of art and is protected in the same way.